ประกาศกรมประมง เรื่อง ฤดูน้ำแดง ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 15 ส.ค. 2564

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

ประกาศกรมประมง เรื่อง ฤดูน้ำแดง ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 15 ส.ค. 2564 

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-04  |   ข่าววันที่: 2021-05-04 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

มิให้ใช้บังคับในกรณีทำการประมง โดยใช้เครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมงดังต่อไปนี้

1. การทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชาก หรือการใช้เครื่องมือทำการประมงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่ 3 เครื่องมือขึ้นไป

3. การทำการประมงโดยใช้ สุ่ม ฉมวก ส้อม

4. การทำการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

5. การทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย ทดลองทางวิชาการ หรือในพื้นที่โครงการดำเนินการโดยทางราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (632)  กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (524) ประกาศหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ.. (451) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (423) กิจกรรมแข่งขันตกปลาเพื่อหาเงินเข้าหมู่บ้านแม่กวงเหนือ.. (412) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (402) กิจกรรมอบรมยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2563.. (340) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (340) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (334) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (327) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (326) กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 8/2563.. (325) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (322) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (289) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (282) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (276) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน.. (275) สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (274) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (273) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (269)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)

     เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220