ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-13  |   ข่าววันที่: 2020-01-13 |  อ่าน: 222 ครั้ง
 

วันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงศ์ศธร  จันทร์สุนทราพร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก นำพันธุ์ปลาจาด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำบริเวณบ้านวะโดรโก ในการนี้ ได้อบรมเกษตรกร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ และสำรวจชลชีววิทยาในแหล่งน้ำของพื้นที่ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงศ์ศธร  จันทร์สุนทราพร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก นำพันธุ์ปลาจาด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำบริเวณบ้านวะโดรโก ในการนี้ ได้อบรมเกษตรกร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ และสำรวจชลชีววิทยาในแหล่งน้ำของพื้นที่ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (975)  ประวัติหน่วยงาน.. (674) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (637) ภารกิจหน่วยงาน.. (637) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๓.. (595) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (583) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (479) สไลด์โชว์ ๑.. (443) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (377) ติดต่อหน่วยงาน.. (346) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (298) ปลาจาด.. (293) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (222) สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล.. (218) โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี ๒๕๖๓ จังหวัดตาก.. (209) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (198) วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.. (190) ตรวจติดตามและต่ออายุประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (186) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (185) โครงการประเมินสถานภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย.. (181)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐