วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |   ข่าววันที่: 2019-10-22 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ร่วมกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒" โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกไว้แล้วตามวาระสำคัญต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ ฯ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ และเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (978)  ประวัติหน่วยงาน.. (676) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (638) ภารกิจหน่วยงาน.. (637) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๓.. (595) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (587) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (483) สไลด์โชว์ ๑.. (448) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (379) ติดต่อหน่วยงาน.. (350) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (299) ปลาจาด.. (294) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (224) สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล.. (219) โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี ๒๕๖๓ จังหวัดตาก.. (212) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (200) วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.. (193) ตรวจติดตามและต่ออายุประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (188) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (186) โครงการประเมินสถานภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย.. (182)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐