วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |   ข่าววันที่: 2019-10-22 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ร่วมกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒" โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกไว้แล้วตามวาระสำคัญต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ ฯ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ และเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,544)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (654) ประวัติหน่วยงาน.. (470) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (460) ภารกิจหน่วยงาน.. (444) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (421) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (387) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (328) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒.. (295) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (291) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (263) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (176) ปลาจาด.. (172) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (169) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (161) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (156) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (149) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (144) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๒.. (139) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (135)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐