แนวทางการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

แนวทางการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

บทความหน้าหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-02 |  อ่าน: 50 ครั้ง
 

แนวทางการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๔.๓/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,918)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (701) ประวัติหน่วยงาน.. (516) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (490) ภารกิจหน่วยงาน.. (487) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (460) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (425) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (364) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (347) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (336) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (283) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (205) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (194) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (188) ปลาจาด.. (186) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (185) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (179) ติดต่อหน่วยงาน.. (173) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (162) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (154)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐