แนวทางการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

แนวทางการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

บทความหน้าหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-02  |   ข่าววันที่: 2019-08-02 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

แนวทางการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๔.๓/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,550)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (660) ประวัติหน่วยงาน.. (471) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (460) ภารกิจหน่วยงาน.. (445) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (424) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (392) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (329) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒.. (298) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (291) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (264) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (176) ปลาจาด.. (173) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (169) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (161) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (158) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (149) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (148) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (144) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (135)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐