สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-07  |   ข่าววันที่: 2019-03-07 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก จัดอบรมเกษตรกร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาจาด จำนวน ๒๕,๐๐๐ ตัว และปลาแก้มช้ำ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ในพื้นที่แหล่งน้ำบ้านพอคือละคี และแหล่งน้ำฮึทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง กิจกรรมย่อย การดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงแม่สอง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (2,100)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (719) ประวัติหน่วยงาน.. (536) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (506) ภารกิจหน่วยงาน.. (498) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (476) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (445) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (374) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (361) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (357) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (297) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (218) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (209) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (196) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (194) ปลาจาด.. (192) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (181) ติดต่อหน่วยงาน.. (180) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (171) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (159)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐