ประกาศกรมประมง เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ประกาศกรมประมง เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-01  |   ข่าววันที่: 2019-03-01 |  อ่าน: 88 ครั้ง
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑     รายละเอียด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,871)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (694) ประวัติหน่วยงาน.. (507) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (487) ภารกิจหน่วยงาน.. (485) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (458) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (422) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (363) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (340) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (330) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (281) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (201) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (193) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (187) ปลาจาด.. (185) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (183) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (178) ติดต่อหน่วยงาน.. (168) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (161) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (154)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐