ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-26  |   ข่าววันที่: 2019-02-26 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

วันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เข้าตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมเก็บตัวอย่างพันธุ์ปลาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่กาษาและตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อตรวจสารตกค้าง ตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (2,100)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (719) ประวัติหน่วยงาน.. (537) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (506) ภารกิจหน่วยงาน.. (498) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (476) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (446) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (374) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (361) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (358) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (297) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (219) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (209) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (196) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (194) ปลาจาด.. (192) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (181) ติดต่อหน่วยงาน.. (180) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (171) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (159)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐