เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-02  |   ข่าววันที่: 2018-05-02 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ได้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำไปปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,942)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (702) ประวัติหน่วยงาน.. (517) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (493) ภารกิจหน่วยงาน.. (488) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (460) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (425) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (364) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (348) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (337) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (284) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (206) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (194) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (188) ปลาจาด.. (187) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (185) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (180) ติดต่อหน่วยงาน.. (173) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (163) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (154)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐