ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการปฏิบัติข้อบังคับกรมประมงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการปฏิบัติข้อบังคับกรมประมงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

บทความหน้าหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-04-24  |   ข่าววันที่: 2018-04-24 |  อ่าน: 131 ครั้ง
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการปฏิบัติข้อบังคับกรมประมงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓    รายละเอียด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,567)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (666) ประวัติหน่วยงาน.. (477) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (463) ภารกิจหน่วยงาน.. (452) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (431) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (402) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (333) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒.. (303) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (293) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (265) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (178) ปลาจาด.. (175) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (170) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (163) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (163) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (154) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (150) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (146) ติดต่อหน่วยงาน.. (141)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐