ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลาและสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ประจำปี ๒๕๖๕

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก


ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลาและสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก โดยนายจีรศักดิ์ สมทรง ได้อนุมัติให้นายณัฐธัตชิศ ฉ่ำมา ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ เดินทางไปราชการเพื่อนำพันธุ์ปลาจาด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ปล่อยในแหล่งน้ำกอบอทะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านกอบอทะ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมสำรวจชลชีววิทยาทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลาและสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโ...  124   ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลา โครงการหลวงเลอตอ ประจำปี ๒๕๖๕   120  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ (ด้านประมง)   99  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทา...  88  ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน   84  ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังตามมาตรฐาน GAP   82  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕...  73  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยม ศปจ.ตาก   70  ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ประจำปี ๒๕๖๕   63  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐    if-tak@dof.in.th   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐   แฟนเพจ