ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้สำนักงานประมงจังหวัดตาก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้สำนักงานประมงจังหวัดตาก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-27  |   ข่าววันที่: 2021-08-27 |  อ่าน: 109 ครั้ง
 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก โดยนายจีรศักดิ์  สมทรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว   ให้สำนักงานประมงจังหวัดตาก เพื่อปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ของอำเภอสามเงา, อำเภอวังเจ้า, อำเภอเมือง, อำเภอแม่สอด และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามแผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรม เพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 Tags

  •  บทความ
  • แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  แนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ e-Book กรมประมง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการปฏิบัติข้อบังคับกรมประมงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐