ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 183 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก โดยนายจีรศักดิ์  สมทรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ตัว ให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ จำนวน ๑๑ แห่ง ในพื้นที่ของอำเภอเมือง, อำเภอกงไกรลาศ, อำเภอคีรีมาศ, อำเภอศรีสำโรง, อำเภอศรีนคร, อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม, อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามแผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐