วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)

 วารสารการประมง


วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 วารสารการประมง

     วารสารการประมง กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 2579 2919 , 0 2562 0600 ต่อ 7721-7722   0 2579 2919