(info graphic) ฉลองไม่ฉลาม

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


(info graphic) ฉลองไม่ฉลาม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,011   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    184  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  177  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  172  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  163  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  141  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    141  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    137  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  128  ปิดอ่าวไทย 2565   119

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ