นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนห้วยบง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาลงบึงบ้านห้วยบง

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนห้วยบง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาลงบึงบ้านห้วยบง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-17  |   ข่าววันที่: 2020-03-06 |  อ่าน: 28 ครั้ง
 

วันนี้ (6 มีนาคม 63) เวลา 13.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนห้วยบง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และรับฟังบรรยายการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จากตัวแทนสมาชิกในชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมประมง อีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาลงบึงบ้านห้วยบง

ชุมชนห้วยบง เป็นชุมชนประมงเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการนำทรัพยากรสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างมั่นคง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) .. (603)  แบบฟอร์มขอเอกสารเผยแพร่ออนไลน์ .. (235) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (223) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (199) กรมประมงแถลงข่าว “แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาวประมง.. (159) นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสวันค.. (156) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (138) (วีดิทัศน์) กรมประมง ประกาศปิดอ่าวอันดามัน 4 จังหวัด ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูปลามีไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563.. (134) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้.. (116) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมง ผ่านช่องทางออนไลน์ Fisheries Shop ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฝ่าวิกฤต C.. (114) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (105) (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ .. (105) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (103) (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (.. (102) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ.. (96) นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๗ ปี ณ อนุสาวรี.. (88) นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมประมง.. (86) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (85) (ประกาศ) กรมประมงประกาศให้ชาวประมงนำเรือที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ไปขึ้นทะเบียนเรือที่กรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (78) (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบุญมา พนธนก.. (74)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900