banner

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

banner 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2018-02-11  |   ข่าววันที่: 2018-02-01 |  อ่าน: 366 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (11,458)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (588) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (553) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (445) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (419) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (405) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (396) เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า และทหารเรือ ร่วมปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทำการดำเนินการติดตามสถานะเรือประมง.. (368) banner.. (366) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (364) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานเครื่อ.. (343) นักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหว.. (334) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำใ.. (317) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี.. (311) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดงานทำบุญ และเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป .. (308) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง .. (304) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ทำการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา.. (286) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ดำเนินการ มอบของให้แก่ชาวประมงในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำซั้งก.. (285) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำใ.. (277) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (273)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ