ได้รับเกียรติให้ขึ้นไปรับรางวัลพร้อมท่าน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งเป็นรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ได้รับเกียรติให้ขึ้นไปรับรางวัลพร้อมท่าน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งเป็นรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563  Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618