ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 300,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 150,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว ปลากาดำ 50,000 ตัว และปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 300,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 150,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว ปลากาดำ 50,000 ตัว และปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618