ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาวะเศษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาวะเศษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618