ร่วมบรรยายแก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ร่วมบรรยายแก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-07-05  |   ข่าววันที่: 2017-07-05 |  อ่าน: 403 ครั้ง
 

                วันที่ 19  มิถุนายน 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมบรรยายแก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม) ซึ่งจัดฝึกอบรม โดยสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) ให้แก่เกษตรกรร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000