การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17 |  อ่าน: 135 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาจำหน่ายประจำวัน.. (5,271)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,643) ประวัติหน่วยงาน.. (3,074) ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (1,442) ภารกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์.. (785) ขั้นตอนการให้บริการ ของศูนย์ฯ.. (769) ร่วมประชุมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (721) ออกตรวจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดและการจำหน่าย.. (718) ร่วมระดมความคิดเห็นในการเพื่มผลผลิตฯ.. (671) ปล่อยลูกพันธุ์กบ คืนสู่แหล่งธรรมชาติ.. (643) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและน้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื่อยาตาม โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื่อยาภายใต้แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การจัด.. (601) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในฤดูน้ำแดง.. (586) ประกาศเรื่องกุ้งก้ามแดง.. (568) กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม วันที่ 20 เมษายน 2560.. (562) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.. (532) นำปัจจัยการผลิตไปมอบให้เกษตรกร ตามโครงการ.. (515) ภารกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (507) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด.. (492) กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล .. (487) แนะนำให้ความรู้และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง จำนวน 20 ราย.. (438)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000