สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว แปลงปี 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว แปลงปี 2561  

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 65 ครั้ง
 

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว แปลงปี 2561 ได้แก่เกษตรกร บ.โคกกลางเหนือ อ.ห้วยเม็ก และ บ.หนองสามขา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ จากการสำรวจพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรเกือบทุกรายได้รับผลกระทบจากราคาปลาตกต่ำเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงปลาในระบบพันธสัญญา (contract farming) คือมีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าในราคาประกันกับบริษัทเอกชน หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวไว้แล้ว ทำให้เกษตรกรยังขายปลานิลสดได้ไม่ขาดทุน ประกอบกับทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหาเร่งระบายผลผลิต ในส่วนของภาครัฐเองหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพื้นที่ให้ขายปลานิลสดเพื่อระบายสินค้าในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการจัดการปัญหาวิกฤติในครั้งนี้อย่างมาก และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาจำหน่ายประจำวัน.. (5,271)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,642) ประวัติหน่วยงาน.. (3,074) ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (1,442) ภารกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์.. (784) ขั้นตอนการให้บริการ ของศูนย์ฯ.. (769) ร่วมประชุมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (721) ออกตรวจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดและการจำหน่าย.. (718) ร่วมระดมความคิดเห็นในการเพื่มผลผลิตฯ.. (671) ปล่อยลูกพันธุ์กบ คืนสู่แหล่งธรรมชาติ.. (643) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและน้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื่อยาตาม โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื่อยาภายใต้แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การจัด.. (601) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในฤดูน้ำแดง.. (586) ประกาศเรื่องกุ้งก้ามแดง.. (568) กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม วันที่ 20 เมษายน 2560.. (562) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.. (532) นำปัจจัยการผลิตไปมอบให้เกษตรกร ตามโครงการ.. (515) ภารกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (507) ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด.. (492) กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล .. (487) แนะนำให้ความรู้และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง จำนวน 20 ราย.. (438)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000