ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวรัตนาวดี กิจจา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับนางสาววรนุช ไพศาล ประมงอำเภอห้วยเม็ก คณะกรรมการแหล่งน้ำและชาวบ้านหนองคำมะโฮ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปลากินพืชจำนวน 20,000 ตัว ได้แก่ ปลานิลจำนวน 6,000 ตัว ปลาตะเพียนขาวจำนวน 7,000 ตัว ปลานวลจันทร์เทศจำนวน 7,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหนองคำมะโฮ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618