กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในฤดูน้ำแดง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในฤดูน้ำแดง 

บทความ


               วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา  ในฤดูน้ำแดง และมาตรการกำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง                     ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในกิจกรรมมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618