ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 2019 และเป็นการส่งเสริมการตลาด เชื่อมโยงตลาด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 2019 และเป็นการส่งเสริมการตลาด เชื่อมโยงตลาด 

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-05-22  |   ข่าววันที่: 2020-05-01 |  อ่าน: 188 ครั้ง
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำหน่ายปลานิลราคาถูก ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท และกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ ในราคากิโลกรัมละ 250 บาท ให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้นำกลับไปบริโภค ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดและตลาดเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 2019 และเป็นการส่งเสริมการตลาด เชื่อมโยงตลาด ตลอดจนเป็นการกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถนำสัตว์ไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยได้รับความรวมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประชาชนในพื้นที่เข้ามาเลือกซื้อเป็นจำนวนมาก

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000