เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่  22  เมษายน  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี          นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618