ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว 

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |   ข่าววันที่: 2020-04-10 |  อ่าน: 163 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว รวมถึงแนะนำการเตรียมการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณบ้านโนนภักดี ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด และบ้านโคกกลางเหนือ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000