ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว รวมถึงแนะนำการเตรียมการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณบ้านโนนภักดี ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด และบ้านโคกกลางเหนือ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618