มอบลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม รายละ 10,000 ตัว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


มอบลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม รายละ 10,000 ตัว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ นายเสกสรร ดวงศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม รายละ 10,000 ตัว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563                      (แปลงปี 2563) จำนวน 11 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618