เข้าร่วมประชุมการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

เข้าร่วมประชุมการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ 

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |   ข่าววันที่: 2020-03-18 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ เนื่องด้วยอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษตามประกาศกำหนดจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11 มีนาคม 2546 ประกาศกำหนดให้เป็นเขตที่รักษาพืชพันธุ์ เพื่อสงวนพื้นที่แหล่งน้ำดังกล่าวไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้ผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงดูสัตว์น้ำวัยอ่อนให้เติบโต มีบริเวณเพียงพอแก่การบริโภคและใช้สอยของประชาชน จึงให้มีการจัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ การกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความเหมาะสมแก่สถานการณ์การใช้ประโยชน์ของเขื่อนในปัจจุบัน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000