ประชุม และร่วมตรวจประเมินแปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ประชุม และร่วมตรวจประเมินแปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4  

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-04-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

วันที่   27 กุมภาพันธ์  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม และร่วมตรวจประเมินแปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง เขื่อนลำปาว จำกัด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000