ประชุม กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดจุลินทรีย์ ปม.1/วางแผน เชื่อมโยงการตลาดและการกระจายสินค้า ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ประชุม กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดจุลินทรีย์ ปม.1/วางแผน เชื่อมโยงการตลาดและการกระจายสินค้า ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-04-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-19 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

 วันที่   19  กุมภาพันธ์  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดประชุม กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดจุลินทรีย์ ปม.1/วางแผน เชื่อมโยงการตลาดและการกระจายสินค้า ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000