ประชุม กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดจุลินทรีย์ ปม.1/วางแผน เชื่อมโยงการตลาดและการกระจายสินค้า ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุม กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดจุลินทรีย์ ปม.1/วางแผน เชื่อมโยงการตลาดและการกระจายสินค้า ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  วันที่   19  กุมภาพันธ์  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดประชุม กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาดจุลินทรีย์ ปม.1/วางแผน เชื่อมโยงการตลาดและการกระจายสินค้า ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618