ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน สังกัดกรมประมง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มกราคม 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน สังกัดกรมประมง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


วันที่   29  มกราคม  256๓ นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน สังกัดกรมประมง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ณ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618