แจกจ่ายจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

แจกจ่ายจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-03-29  |   ข่าววันที่: 2017-03-28 |  อ่าน: 270 ครั้ง
 

วันที่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายจุลินทรีย์ให้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐ์กิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ จำนวน ๑๐ รายๆละ ๕๐ ลิตร ณ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000