พันธุ์ปลาจำหน่ายประจำวัน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


พันธุ์ปลาจำหน่ายประจำวัน 

บทความ


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ - ๑๒ /๒๕๖๕   156   ประกาศ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์   120  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565   111  ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   92  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๕ /๒๕๖๕   90  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565   81  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมา...  79  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๖ - ๑๘ /๒๕๖๕   76  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๓ - ๑๔ /๒๕๖๕   75  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๙ - ๒๒ /๒๕๖๕   43

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618