มอบพันธุ์ปลานิลให้แก่เกษตรกรโครงการธนาคารสายพันธุ์ปลานิลจิตรดาจากเกษตรสู่เกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


มอบพันธุ์ปลานิลให้แก่เกษตรกรโครงการธนาคารสายพันธุ์ปลานิลจิตรดาจากเกษตรสู่เกษตรกร 

บทความ


เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้มอบพันธุ์ปลานิลให้แก่เกษตรกรโครงการธนาคารสายพันธุ์ปลานิลจิตรดาจากเกษตรสู่เกษตรกร  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๔ ราย รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ตัว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618