ขอใช้สถานที่ในการทำ lab ปลาตะเพียน ณ ห้องปฏิบัติการ/วิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ขอใช้สถานที่ในการทำ lab ปลาตะเพียน ณ ห้องปฏิบัติการ/วิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ 

บทความ


วันที่  14 สิงหาคม  2561 นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง เพื่อมาขอใช้สถานที่ในการทำ lab ปลาตะเพียน ณ ห้องปฏิบัติการ/วิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618