ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว และพันธุ์ปลาไทย ลงใน เขื่อนลำปาว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว และพันธุ์ปลาไทย ลงใน เขื่อนลำปาว 

บทความ


วันที่  6 กรกฎาคม  2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน ประมงอาสาในพื้นที่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว และพันธุ์ปลาไทย ลงใน เขื่อนลำปาว บริเวณบ้านหนองสองห้อง ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618