สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 22 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 22 ราย 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-09-06  |   ข่าววันที่: 2018-07-06 |  อ่าน: 178 ครั้ง
 

วันที่   6  มิถุนายน  2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินงานตามกิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ จำนวน 22   ราย ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รายละ 3,200  ตัว รวมทั้งสิ้น  70,400 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000