ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 

บทความ


วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะ ได้เดินทางมา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่) โดยเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับเลือกเป็นแปลงใหญ่หัวขบวน ตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อคิดในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618