ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |   ข่าววันที่: 2018-02-26 |  อ่าน: 394 ครั้ง
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะ ได้เดินทางมา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่) โดยเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับเลือกเป็นแปลงใหญ่หัวขบวน ตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อคิดในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000