จัดเวทีระดมความคิดเพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงตลาด และการเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


จัดเวทีระดมความคิดเพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงตลาด และการเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

บทความ


วันที่   20  กุมภาพันธ์ 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ร่วมกับนายอำพล  จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีระดมความคิดเพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงตลาด และการเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้นำผลการดำเนินงานที่ผ่านมานำเสนอ เพื่อร่วมกันแก้ไข ได้นำกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องกระบวนการทำงานในรูปแบบกลุ่มมาให้ข้อคิดแก่เวทีการประชุมด้วย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618