จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโครงการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโครงการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |   ข่าววันที่: 2018-02-19 |  อ่าน: 299 ครั้ง
 

วันที่   ๑๙  กุมภาพันธ์ 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประมงจังหวัดในฐานะผู้จัดการแปลง พร้อมกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโครงการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบาน และได้เชิญอาจารย์จาก ม.กาฬสินธุ์มาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์รายบุคคลและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรผู้เลี้ยง           กุ้งก้ามกรามอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มานำเสนอต่อเวทีการประชุมด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000