จัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากลุ่ม การประเมินผลผลิตปลานิลในกระชัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

จัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากลุ่ม การประเมินผลผลิตปลานิลในกระชัง 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |   ข่าววันที่: 2018-02-08 |  อ่าน: 300 ครั้ง
 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากลุ่ม การประเมินผลผลิตปลานิลในกระชังและระดมความคิดเห็นแนวทางการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต เกษตรกร  จำนวน 130 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000