ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP โรงเพาะฟัก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP โรงเพาะฟัก 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |   ข่าววันที่: 2018-02-19 |  อ่าน: 270 ครั้ง
 

วันที่ 19  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และคณะ เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP โรงเพาะฟัก กิจกรรมหลักจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม จังหวัดนครพนม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000