พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618