จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Smart Farmer) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 จำนวน 96 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Smart Farmer) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 จำนวน 96 ราย 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-01-05  |   ข่าววันที่: 2018-01-05 |  อ่าน: 345 ครั้ง
 

วันที่ 18  พฤศจิกายน 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Smart Farmer) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 จำนวน 96 ราย เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การจัดทำบัญชีครัวเรือน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง และการได้ฟังข้อคิดแนวทางจากเกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart farmer ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000