ร่วมงานบุญกฐินฯ ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมงานบุญกฐินฯ ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


วันที่ 21  ตุลาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางณัฐภรณ์  สุราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดทำโรงทาน ร่วมงานบุญกฐินฯ ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618