ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


วันที่ 16  ตุลาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางณัฐภรณ์  สุราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ของหน่วยงานเบิกจ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618