ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565
หลักสูตร  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป รับสมัครจำนวน 180 ราย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ - ๑๒ /๒๕๖๕   154   ประกาศ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์   118  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565   108  ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   91  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๕ /๒๕๖๕   89  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ -๔ /๒๕๖๕   87  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565   80  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมา...  78  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๖ - ๑๘ /๒๕๖๕   75  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๕ - ๖ /๒๕๖๕   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618