ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการการวิจัยและศึกษาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่  กิจกรรมการศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่แบบเพศเมียและเพศผู้ล้วน

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618