ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618